Hướng dẫn cách tạo tài khoản Xiaomi (Mi Account)

Hướng dẫn cách tạo tài khoản Xiaomi (Mi Account)

Hướng dẫn cách tạo tài khoản Xiaomi (Mi Account) để có thể xài hết những chức năng nổi trội của MIUI thì các bạn cần có một tài khoản Xiaomi. Ngoài ra, khi sử dụng một số thiết bị, phụ kiện của Xiaomi Các ứng dụng này sẽ đòi hỏi bạn đăng nhập bằng Mi Account.

Đọc tiếp

12