Hiển thị tất cả 18 kết quả

Hiển thị 12 24 36

FPT Play Box+ 2020 Android TV 10 – Điều khiển giọng nói tiếng Việt

1.690.000 

Enybox EM95 MAX 4GB/64GB Android 9.0 TV Box 4K S905X2 2.4G/5.8G WiFi

1.590.000 

Enybox EM95 MAX 4GB/32GB Android 9.0 TV Box 4K S905X2 2.4G/5.8G WiFi

1.550.000 

Enybox EM95 MAX 2GB/16GB Android 9.0 TV Box 4K S905X2

1.250.000 

HK1 Play 2GB/16GB Android 9.0 TV Box 4K, S905X2

1.190.000 

Enybox A95X F2 4GB/64GB Android 9.0 TV Box S905X2 2.4G/5.8G WiFi

1.850.000 

Enybox A95X F2 4GB/32GB Android 9.0 TV Box S905X2 2.4G/5.8G WiFi

1.590.000 

HK1 Play 4GB/64GB Android 9.0 TV Box 4K, S905X2, 2.4GHz/5GHz Wifi

1.690.000 

HK1 Play 4GB/32GB Android 9.0 TV Box 4K, S905X2, 2.4GHz/5GHz Wifi

1.490.000 

Enybox H96 MAX X2 2GB/16GB, S905X2 Android 8.1 TV Box

1.290.000 

Enybox X96 MAX 2GB/16GB Android 8.1 TV Box Amlogic S905X2

1.250.000 

Enybox T95Q 4GB/32GB Android 8.1 TV Box Amlogic S905X2

1.550.000 

Enybox T95Q 4GB/64GB Android 8.1 TV Box Amlogic S905X2

1.750.000 

Enybox H96 MAX X2 4GB/32GB Android 8.1 TV Box Amlogic S905X2

1.690.000 

Enybox H96 MAX X2 4GB/64GB Android 8.1 TV Box Amlogic S905X2

1.990.000 

Enybox X96 MAX 4GB/64GB Android 8.1 TV Box Amlogic S905X2

1.390.000 

Tanix TX5 MAX 4GB/32GB Android 8.1 TV Box Amlogic S905X2

1.690.000 

Enybox X96 MAX 4GB/32GB Android 8.1 TV Box Amlogic S905X2

1.650.000