Showing all 16 results

Hiển thị menu
Hiển thị 12 36 60

Tenda Nova MW3 – Hệ thống WiFi Mesh cho gia đình, phủ sóng rộng 300m2 (3 bộ phát)

3.300.000  2.890.000 

Tenda Nova MW6 – Hệ thống WiFi Mesh cho gia đình, phủ sóng rộng 500m2 (3 bộ phát)

5.650.000  4.790.000 

Tenda 3G185 – Bộ Phát WiFi Di Động từ SIM 3G

Liên hệ

Tenda FH456 – Bộ Phát WiFi Chuẩn N 450Mbps

Liên hệ

Tenda F300 – Bộ Phát WiFi Chuẩn N 300Mbps

Liên hệ

Tenda W303R – Bộ Phát WiFi Chuẩn N 300Mbps

Liên hệ

Tenda W308R – Bộ Phát WiFi Chuẩn N 300Mbps

Liên hệ

Tenda W316R – Bộ Phát WiFi Chuẩn N 150Mbps

Liên hệ

Tenda W311R – Bộ Phát WiFi Chuẩn N 150Mbps

Liên hệ

Tenda W311M – USB Thu Sóng WiFi Chuẩn N 150Mbps

Liên hệ

Tenda W311Ma – USB Thu Sóng WiFi Chuẩn N 150Mbps

Liên hệ

Tenda P1000 Powerline – Thiết bị nối mạng qua đường dây điện

Liên hệ

Tenda P200 Powerline – Thiết bị nối mạng qua đường dây điện

Liên hệ

Tenda A5 – Bộ Thu Phát WiFi Repeater WiFi

Liên hệ

Tenda A6 – Bộ Thu Phát WiFi Repeater WiFi

Liên hệ

Tenda A8 – Bộ Thu Phát WiFi Repeater WiFi

Liên hệ